Kapcsolattartó:  Váradi Éva 

Elérhetőségei:

Cím: Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

5000 Szolnok Kassai út 17.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon:  +36 20 577 8090

 

 

 

 

  Egy gondolat csak akkor nyeri el értelmét, ha megvalósítják.”

Boldizsár Ildikó

 

 

    JÓ GYAKORLATAINK

 

 

 1. Angol nyelvtanítás a Kassaiban

 

 

Célunk a kompetencia alapú, használható nyelvtudás kialakítását elősegítő nyelvoktatási szemléletünk és tapasztalataink megismertetése, valamint gyakorlati és módszertani tudásunk megosztása.

A két tanítási nyelvű iskolai oktatásunk jellemzője a kommunikációs helyzeteken alapuló, játékos nyelvtanulás korai megkezdése. A nyelvtanulás során a tanulók fejlettségi szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő, ugyanakkor kihívást jelentő érdekes nyelvi tevékenységekben vesznek részt.

A tanórák legtöbbször kötetlenebbek, a kezdő szakaszban fontos szerepe van a mozgásnak, ritmusnak, énekes, táncos játékoknak, manuális tevékenységeknek. A heti óraszám biztosítja, hogy naponta hallják, gyakorolják, ismételjék a már elsajátított nyelvi fordulatokat.

Idegennyelv oktatásunk tehát tevékenységközpontú és kommunikatív, és a felső tagozaton egyre inkább jellemzővé válik, hogy a célnyelv használata nem cél, hanem eszköz.

 

  2. Komplex művészeti nevelés az alsó tagozaton

 

Célunk olyan művészetpedagógiai és tanulásszervezési módszer megismertetése és bemutatása, amelynek során a vizuális nevelés, ének-zene, technika és életvitel és a drámatanítás módszerei komplexen jelennek meg.

Művészeti nevelésünk komplexitásán azt értjük, hogy az egyes művészeti ágakat nem egymástól elszigetelten, hanem tényeiket és jelenségeiket egymásra vonatkoztatva, a közös alapkérdésekből kiindulva, ugyanazzal a szemlélettel és módszerekkel közelítjük meg.

Programunk szemléletet formál, összefüggéseket láttat, hozzásegíti a tanulókat, hogy az ismerettartalmak között önmaguk fedezzék fel a kapcsolódásokat, kölcsönhatásokat.

 

3. „Játszani is engedd…” - drámapedagógia a tanítási órákon és a mindennapokban

 

Célunk betekintést nyújtása a drámapedagógia módszertanába, továbbá a szemléleti alapok megismertetése és az alkalmazási lehetőségek megmutatása tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon.

A drámajáték által cselekvésbe ágyazottan tudunk ismereteket adni, a tanulók “mintha” szituációban megélhetnek olyan helyzeteket, melyekre életkori vagy egyéb korlátok miatt nincs lehetőségük, játékossá tudjuk tenni általa a tanórát.

A drámapedagógia gyerek és tevékenységközpontú. Fiktív vagy valós szituációkban - mint résztvevők - az élmények létrehozói és egyben átélői is lesznek.

 

A drámapedagógia fókuszában mindeközben a személyiség áll. Abban segít ugyanis, hogy a gyerekek önmagukat és másokat, saját korlátaikat és lehetőségeiket jólismerő, a világra nyitott, harmonikus és alkotó személyiségekké váljanak. 

 

4. Élménypedagógiai módszerek alkalmazása a tanórákon

 

Célunk egy olyan pedagógiai módszer csoport bemutatása, amely a formális tanulási helyzetek helyett, az élményen alapuló tanítást-tanulást hangsúlyozza.

Az élménypedagógia a közvetlen tapasztalásokon és a gyerek aktív cselekvésén keresztül tanít.

Az ismeretek átadására, rendszerezésére, elmélyítésére egyaránt alkalmas, vagyis mindazt tudja, amit a hagyományos, ismeretszerző oktatástól elvárunk.

A passzív befogadást felváltja a megismerő tevékenység által történő tanulás, amely az aktivitáson és élményszerűségen keresztül megteremti a tanuláshoz szükséges motivációs bázist is. 

Élménypedagógiai tanóráink megvalósítása során kiemelten hangsúlyos tanulóink digitális kompetencia fejlesztése.

 

5. TANTÚRA – kalandozás a tanulás rejtett ösvényein

 

Célunk olyan tanulási trükkök bemutatása, mely által hatékonyabbá válhat a tanulás. Nem a fejlesztés a cél, hanem a tanulási önismeret, a motiváció és az én-hatékonyság növelése, mely indirekten pozitív irányú változást eredményez a kreativitás, kommunikációs képesség, koncentrálóképesség, a divergens és a kritikus gondolkodás terén.

Kiemelten fókuszálunk az alsó és felső tagozat közötti átmenetet segítésére – egy játékos, tanulási önismeretet bővítő és személyiséget formáló „Tanulási technikák” csoportfoglalkozás elindításával. Különös gondot fordítunk a motiváció növelésére, a szorongás csökkentésére, lazító, relaxációs technikák elsajátítására. Programunk felelőse intézményünk iskolapszichológusa.

Műhelymunka keretében ezen attitűdformáló technikákból tudunk egy csokornyit bemutatni és megtapasztaltatni a pedagógus kollégákkal.

 

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
© 2016-2024 Copyright. Minden jog fenntartva Win Investor Zrt.