Idegennyelv-oktatás

Iskolánkban nagy hagyománya, jelentős múltja és kiemelt szerepe van az idegen nyelv tanításának.

1986-ban - az addig fennálló ének-zene tagozat megszűnése után - az intézményben - Szolnok városában elsőként – elindult az angol nyelv tagozatos oktatása.
Az akkor meghat
ározott nyelvi profil máig iskolánk arculatának meghatározó tényezője.

A tagozatos oktatás helyébe lépő emelt szintű képzés törvényi kereteihez igazodva a 90-es években tovább folytattuk az idegen nyelv oktatást.

Tapasztalva a nyelvtanulás keresettségét, nyelvi programunkat úgy alakítottuk, hogy a nyelvtanulás mindenki számára elérhetővé váljon.

Ekkor alakult ki nyelvoktatásunk ma is működő rendszere, amelyben az angol mellett, választható módon megjelenik második idegen nyelvként a német is.

 

EMELT SZINTŰ KÉPZÉS JELLEMZŐI

Angol órák száma - az emelt szintű képzésen

Alsó tagozat (2011/2012)

ÉVFOLYAM

ÓRASZÁM

CSOPORT 
SZÁM

ÉVFOLYAM 
ÖSSZ. ÓRASZÁM

1.

1

2

2

2.

1

4

4

3.

2

3

6

4.

3

3

9

   

összesen:

21

Felső tagozat (2011/2012)

ÉVFOLYAM

ÓRASZÁM 
alap/emelt

ALAP 
Csoport 
(db)

EMELT 
Csoport 
(db)

ALAP 
Csoport 
óraszám

EMELT 
Csoport 
óraszám

választható 
társalgási óra

5.

3/5

1

3

3

15

2

6.

3/5

1

3

3

15

2

7.

3/5

2

2

6

10

2

8.

3/5

1

3

3

15

2

     

összesen:

15

55

8

           

alapítvány 
finanszírozása

     

ÖSSZESEN:

99 óra

   

 

1-2. osztályban játékos előkészítő foglalkozásokat szervezünk, a 3. osztályos heti 2 óra után (minden évfolyamon csoportbontásban) az emelt szintű oktatás a 4. évfolyamtól kezdődik.

Célunk, hogy a tanulók megszeressék a nyelvet, s hogy a kommunikációs képességük a legoptimálisabban fejlődjön, és lerakjuk azokat a nyelvtanulási alapokat, amelynek segítségével természetessé válik a nyelv eszközként való használata.

Ennek eléréséhez a felső tagozaton minden nap van angol óra az emelt szinten tanulóink számára, és heti plusz 1 órában idegen nyelvi tanár bevonásával társalgási órát szervezünk.

2009/2010. tanévben nyelvi tanulócsoportjaink (1. és 5. osztályos) bekapcsolódtak a Szolnok város vezetésével sikeresen megvalósított és fenntartott „Kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon elnevezésű projektbe (TÁMOP-3.1.4./08/2 pályázat).

A projektben való részvétel segítette a tanulók képességeinek, nyelvi kompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését.
A tov
ábbtanulásban, a középiskola és a tagozat kiválasztásában jelentős szerepet játszik az angol nyelv további magas szinten történő tanulásának szándéka.

Az emelt szintű tanórai képzésen túl törekedtünk a tanórán kívüli minél gazdagabb program megjelenítésére is.

Ennek legfontosabb elemei:

- intézményünk angol anyanyelvű nyelvtanárt alkalmaz 1989 óta, megszakítás nélkül (lehetőségeinktől függően vagy kötelező tanórákba, vagy a választható társalgás órákba építve),

- a nyelvi tehetséggondozás keretében legjobb képességű tanulóink az Országos Angol Nyelvi Tanulmányi Verseny országos döntőjében vettek részt, de kiemelkedő eredményt értek el más megyei országos kisugárzású versenyeken, pályázatokon is,

- a hagyományos tanórai kereteken túl a nyelvtanárok az új tanulásszervezési eljárásokra építve dolgoztak ki különböző programokat: pl.: projektek kidolgozása (angol nyelvű újság, prospektuskészítés, jelenetek, bemutatók összeállítása stb.),

-  számottevő az iskola városi és városkörnyéki intézmények felé való kisugárzása az évente megrendezett Nyelvi Hét rendezvényén keresztül (vetélkedők, versenyek, bemutató foglalkozások, tankönyvbemutatók, iskolai party-k, egyéb rendezvények),

- az anyanyelvi környezetben történő nyelvtanulást, az angol nyelvterület kultúrájával, látnivalóival való ismerkedést támogatja a 2-3 évente szervezett angliai tanulmányi kirándulás,

 - jól működő, tartalmas reutlingeni testvérvárosi kapcsolatot működtetünk (évente rendszeres találkozások 3 alkalommal) amely ösztönzi a tanulókat az idegen nyelv tanulására, és az idegen nyelven való kommunikációra.

H K Sze Cs P Szo V
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2016-2022 Copyright. Minden jog fenntartva Win Investor Zrt.