A beiskolázás folyamata

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között a kormányhivatal által közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Iskolánk minden tanévben két első osztály indítását tervezi. A magyar-angol két tanítási nyelvű programban (emelt óraszámban -heti 5 óra) oktatjuk az angol nyelvet. Itt az általános nyelvi ismeretek és készségek mellett az ének, a rajz, a technika tantárgyak tanítása is angol nyelven folyik. Iskolánknak

kötelező beiskolázási körzete van. A szülők az utcajegyzékről a honlapunkon tájékozódhatnak.

A beiskolázás menete:

~ „Nyílt órák” Bemutató tanítási órákat láthatnak az első osztályokban az iskolánk iránt érdeklődő szülők.

~ Tájékoztató szülői értekezlet

-Az iskola és az első osztályok programjainak, napi, és munkarendjének bemutatása

-Tájékoztatás a leendő első osztályosok iskolába jelentkezésének módjáról

~ Játékos képességmegismerő foglalkozások

~ Igényfelmérés A szülők írásban jelzik szándékukat arról, hogy gyermeküket ebbe az iskolába szeretnék beíratni.

 

A felvételi eljárásrend:(A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.)

1. Körzetes tanulók

2. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni.

3. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen van, ahol az iskola székhelye található.

4. A további felvételi kérelmek elbírálásánál is előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye található.

5. A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele

6. Különleges helyzetű tanulók

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:

-szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő

-testvére az adott intézmény tanulója

-munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

7.Ha az általános iskola –a fent megadott sorrend szerint

–az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni.

~Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz.

~ A szülő értesítése a kérelem elbírálásáról, annak indoklásáról, a fellebbezés módjáról

~ Beiratkozás

 

Szükséges dokumentumok:

-a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

(a gyermek lakcímkártyája)

-az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

A beiskolázás folyamata

Leendő 1. osztályos tanulóink megismerése érdekében játékos ismerkedő foglalkozásokat szervezünk a beiskolázás folyamatában.

Időpontjai:

·  minden év március

·  előre meghirdetett időpontok alapján.

 

 A foglalkozásokat nyílt órák, szülői tájékoztatók előzik meg, melyen a szülők tájékozódnak a két tannyelvű képzés tartalmáról.


Kedves Szülők!

Tájékoztató a beiskolázással kapcsolatban meghirdetett további programjainkról.

A nyílt órákra való jelentkezési lapot ide kattintva töltheti le. Kérjük, a kitöltött jelentkezést a nyílt órák előtt egy nappal küldjék vissza a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.        e-mail címre, vagy adják le az iskola portáján.

 

© 2016-2020 Copyright. Minden jog fenntartva Win Investor Zrt.